09-07-2013 Marktontwikkelingen periode 6 zijn verschenen

In periode 6 (week 21 – 24) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

• Voor de medische sector gold dat het aantal uren daalde met 34% en de omzet nam af met 28%.
• De administratieve sector is gedaald met 3% in uren, de omzet nam af met 1%.
• De uren in de industriële sector vertonen een daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam af met 3%.
• Het aantal uren in de technische sector daalde met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gelijk en de omzet nam af met 6%.

Nu periode 6 is afgerond zijn ook de cijfers over het eerste halfjaar van 2013 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit halfjaar gedaald met 4%, de totale omzet is gedaald met 2%. In het eerste halfjaar van 2013 was er een werkbare dag minder dan in het eerste halfjaar in 2012, dit is gecorrigeerd. De medische sector heeft dit eerste halfjaar afgesloten met een afname in uren van 21% en een afname in omzet van 19%. Het aantal uren in de administratieve sector is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald met 3%, de omzet is afgenomen met 1%. De industriële sector is met 4% afgenomen in uren ten opzichte van een jaar eerder en met 1% in omzet afgenomen. De uren in de sector techniek vertonen een daling van 7% in het eerste halfjaar, de omzet nam af met 5%. 

Interactieve grafieken